Rượu Vang Ý Patrisso Primitivo Di Manduria

Liên hệ

Xuất Xứ

Loại Nho

Nồng Độ

Dung Tích

Loại Vang