Rượu Vang Ý 12 E Mezzo Primitivo Del Salento

Liên hệ

Xuất Xứ

Loại Nho

Nồng Độ

Dung Tích

Loại Vang